5. RAZVOJNA KONFERENCA RAZVOJNEGA CENTRA INTECH-LES D.O.O.

Lipica, 21. in 22. maj: Raziskovalci, družbeniki, tuji in domači predavatelji ter predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so se sestali v Lipici, domovini Lipicancev, na že 5. razvojni konferenci razvojnega centra Intech-les.
Razvojni center Intech-les že tradicionalno vsako leto organizira posvet v mesecu maju. To je čas, ko so raziskovalne aktivnosti že v polnem zamahu ter se kujejo načrti za novo razvojno obdobje in nove izzive. V okviru konference so nastopili različni predavatelji, ki so spregovorili o različnih tematikah s področja lesne in tehnološke razvojno raziskovalne dejavnosti. Osrednja tema posveta je bila dvig ravni uporabe slovenskega lesa ter možnosti za nadaljnji razvoj aktivnosti na področju razvojno raziskovalne dejavnosti razvojnega centra Intech-les. Tekom konferenčnega programa prvega dne se je med predavanji razpletla tudi razprava o neizkoriščenih potencialih slovenskega lesnega gospodarstva o aktualnih razpisih na tem področju ter možnostih za razvoj med drugim tudi z delom v lesnih razvojnih centrih med katerimi se po kakovosti v sam vrh uvršča tudi Intech-les.

Agenda 5. razvojne konference