PROJEKTI

PROJEKTI

Podjetje INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. je aktivno pri sodelovanju v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih v okviru EU Okvirnih programov, Eco-innovation in drugih EU horizontalnih in drugih programih. Vsebinsko projekti zajemajo razvoj novih proizvodov in storitev, razvoj novih tehnologij in razvoj podpornih rešitev. 

REbitumen (Recikliran Ekološki bitumen)

Naslov projekta: REbitumen (Recikliran Ekološki bitumen) Opis operacije: Projekt, opisuje bitumensko hidroizolacijsko membrano, ki se bo uporabljala za vkopane dele stavb in ravne strehe. Namen projekta je razvoj novega izdelka na bazi recikliranih materialov, katerega načrtovan rezultat je nova hidroizolacijska bitumenska membrana z zmanjšanim ogljičnim odtisom. Skupna vrednost projekta v katerem sodelujejo Fragmat TIM d.o.o. [...]

Integriran stavbni kompozit z umetno inteligenco – AIPAN (Artificial Inteligence Pannel)

Naziv operacije: Integriran stavbni kompozit z umetno inteligenco – AIPAN (Artificial Inteligence Pannel) Opis operacije: Namen projekta AIPAN je razvoj inovativnih stavbnih komponent (tlakov), katerih ključna prednost bo bistveno poenostavljen in časovno učinkovit način polaganja tlakov v primerjavi z obstoječo »mokro« tehniko ter integracija le-teh v koncept pametne hiše. Cilji projekta so znižati končno ceno [...]

VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji   INTECH-LES je gospodarski partner projekta »Vrtec+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji«. Vrtec + je znanstveno raziskovalni projekt v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  Sofinanciranje projekta je bilo odobreno v [...]

NUBES inovativni svetlobno- akustični sistem – Nubes L+A

Naziv operacije: »NUBES inovativni svetlobno- akustični sistem – Nubes L+A«   Opis operacije: Namen projekta Nubes L+A je izdelati modul svetlobe + akustike (S+A), v katerega bomo vgradili nove materiale in komponente na bazi lesa, ki bodo zagotovile ustrezno akustiko ter bodo odporne na dinamične obremenitve, povečano vlažnost in bodo zagotavljale visoko kakovost bivanja ob [...]

Razvoj robotizirane proizvodne celice personalizirane kozmetike – RoboKoz

Naziv operacije: »Razvoj robotizirane proizvodne celice personalizirane kozmetike – RoboKoz«   Opis operacije: V okviru projekta RoboKoz bomo izdelali robotizirano proizvodno celico personalizirane kozmetike, ki bo pripravljena za industrijsko proizvodnjo. Funkcionalna robotizirana celica bo namenjena izdelovanju različnih kozmetičnih proizvodov glede na kupčeve potrebe in želje, temelječe na lastnostih njegove kože. Cilj projekta robotizirane proizvodne celice [...]

Razvoj multifunkcijskega klimatsko aktivnega nosilnega ovoja objektov (DOM+)

Temeljni cilj projekta DOM+ je izboljšati kakovost bivalnega okolja s pomočjo naravnih principov, ki temeljijo na najsodobnejših dognanjih ter visokotehnoloških rešitvah. Z našim projektom bomo radikalno spremenili paradigmo ločenosti stavbnih elementov in funkcionalnosti ter pameti. Razvili bomo čim bolj tesno in naravno integracijo funkcionalnosti in pameti neposredno v samo zasnovo in materiale stenskih ovojev. Tako [...]

Razvoj robotizirane tehnologije dvostopenjskega laserskega varjenja

Naziv operacije: »Razvoj robotizirane tehnologije dvostopenjskega laserskega varjenja tankostenske nerjavne pločevine z vidnimi vari – LASER-VAR« Opis operacije V okviru projekta LASER-VAR v podjetju Intech-les razvijamo globalno prebojno tehnologijo dvostopenjskega laserskega varjenja tankostenske nerjavne pločevine z vidnimi vari, kar bo odprlo nove dimenzije uporabe laserskega varjenja v industrijah, kjer to do sedaj ni bilo mogoče. [...]

Izvajanje izboljšanja poslovnih procesov podjetja INTECH-LES, d.o.o.

Podjetje INTECH-LES, d.o.o.  je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni namen in cilj izboljšanja poslovnih procesov v podjetju Intech-les bo izboljšanje konkurenčnosti podjetja in vzpostavitev nenehnega izboljševanja [...]

Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

Podjetje INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »RRI v verigah in mrežah vrednosti« - sklop 1: » Spodbujanje izvajanja raziskovalno- razvojnih programov (TRL 3-6)« za sofinanciranje operacije »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu - IQ DOM«, ki jo delno financira Evropska [...]

Kaptonski ogrevalni paneli za inteligentne stavbe prihodnosti

Podjetje INTECH-LES, d.o.o. je na Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA z dne 29.1.2016, samostojno prijavil projekt z akronimom SMART-KAPTON-HEATING, ki je bil dne 8. 7. 2016  potrjen s strani Visokih predstavnikov Eurostars. Projekt izvaja skupaj z mednarodnimi (in slovenskimi) [...]