Razvojni center Intech–les

Razvojni center Intech–les

INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.

je rezultat namere o sodelovanju vodilnih podjetij iz Notranjsko-kraške regije, ki želijo s sinergijo projektov vzpostaviti pomembno razvojno središče. Združevanje in nadgrajevanje znanj, razvojne in raziskovalne infrastrukture bodo za podjetja pomenila možnost vstopa, obstoja in krepitve prisotnosti na hitro razvijajočem se trgu.

Glavna dejavnost razvojnega centra je

  • iskanje novih izzivov na produktnem, tehnološkem in organizacijskem področju razvoja in raziskovanja s področja lesnopredelovalne industrije in povezanih industrij
  • podpora proizvodnji
  • opravljanje dejavnosti holdinga kot lastnika potencialnih spin-offov
  • izobraževalna dejavnost.

Razvojni center pri svojem delovanju zagotavlja podporo pri razvoju različnih izdelkov in storitev, tehnologij in podpornih rešitev. Predvsem za manjša podjetja iz panoge deluje tudi kot podporna organizacija za uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev kot so CAE (computer aided engineering) uvajanje robotike, mehatronike, uporabe sodobnih materialov, svetovanje pri uvajanju enovitih IT rešitev in povezljivosti.

Vizija

Z razvojem kompleksnih izdelkov, okolju prijaznih materialov in tehnologij ustvarjamo prihodnost.

Z vzpostavitvijo sodelovanja med podjetji in izkoriščanjem sinergij bomo

  • zmanjševali stroške razvoja,
  • krepili raziskovalno kapaciteto in
  • vzpostavljali strukturo, ki bo odražala najvišji nivo poslovne in tehnične odličnosti v Sloveniji.

Z upoštevanjem družbenega okolja, iz katerega izhaja in na katerega bo s svojim delovanjem INTECH-LES, d.o.o., tudi vplival, pa se bo INTECH-LES, d.o.o., zavezal k družbeno odgovornemu poslovanjuin širjenju uspešnih poslovnih praks tudi na druga področja.

Poslanstvo

Z razvojem novih sodobnih izdelkov na bazi naravnih materialovin inovativnih tehnologij povečujemo blaginjo družbe.