Evropski sklad za regionalni razvoj

Evropski sklad za regionalni razvoj

Operacijo Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.1.: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost.

Več o operaciji RC interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva