Inovacije in oblikovanje v lesnem sektorju

6. – 7. novembra 2013 je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal mednarodni dogodek ID:WOOD, katerega osrednja tema je bila inovativnost in dizajn kot orodje za dvig konkurenčnosti gozdno-lesnega sektorja. Dogodka so se udeležili vodilni predstavniki iz sektorskih podpornih institucij srednje in jugovzhodne Evrope.

V okviru dogodka je bil podpisan Memorandum o sodelovanju mreže gozdno-lesno-papirniškega sektorja, katerega namen je formalizirati in okrepiti medsebojno sodelovanje vseh ključnih podpornih akterjev v sektorju. Institucije, ki razpolagajo z znanjem na področju gozdne, lesne in papirniške panoge, so že do sedaj dobro sodelovale, s podpisom memoranduma o sodelovanju, pa je 19 institucij sodelovanje tudi formalno vzpostavilo. Namen memoranduma je, da prispeva h konkurenčnosti sektorja.

Les je vir, ki na območju srednje in jugovzhodne Evrope predstavlja pomemben potencial, ki pa je premalo izkoriščen. V večini držav JV Evrope, ki so sodelovale na dogodku ID:WOOD, je lesni sektor preveč razdrobljen, kar ne ustvarja osnovnih pogojev za rast in razvoj. Inovacij na tem področju je malo in znanje je razpršeno. Poslanstvo projekta ID:WOOD je spodbujanje inovacij in pospeševanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v lesnem sektorju, izmenjava znanja, podpora pri odpravi strukturnih pomanjkljivosti ter izboljšanje inovacijskih potencialov v lesnem sektorju na področju Jugovzhodne Evrope.