Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

Podjetje INTECH-LES, razvojni center, d.o.o. je bilo izbrano na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »RRI v verigah in mrežah vrednosti« – sklop 1: » Spodbujanje izvajanja raziskovalno- razvojnih programov (TRL 3-6)« za sofinanciranje operacije »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM«, ki jo delno financira Evropska unija iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja

V okviru programa IQ DOM bomo razvili tehnološke rešitve katere bodo povezane med seboj tvorile »Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu«. Tak dom bo zgrajen iz človeku prijaznih naravnih materialih – zlasti lesu, ter bo hkrati predstavljal novo paradigmo na področju prilaganja človeku z neinvazivno umetno inteligenco. Značilnost razvitih tehnologij oziroma končnih gradnikov bo integracija, adaptivnost ter napredna človeku prijazna inteligenca. V procesu sestave bo integrirana celotna lesna veriga Slovenskega lesa.

Rešitve, ki jih bomo razvili v okviru programa pokrivajo vsa fokusna področja in tehnologije prednostnega področja Pametne zgradbe in dom z lesno verigo Slovenske Strategije Pametne specializacije S4 napredne bivalne enote, napredni na lesu temelječi gradbeni materiali, kompoziti in produkti, pametne, tihe in varčne naprave ter inteligentni sistem upravljanja z energetsko avtonomijo. Raziskave in razvoj bomo izvajali v okviru renomiranih univerz in uspešnih podjetij s čimer bomo zagotovili njihovo mednarodno konkurenčnost, objavljivost, funkcionalnost in širok tržni potencial. Razvili bomo vrhunske rešitve na področju naprednih bivalnih enot, ki bodo predstavljale presežek na evropskem in svetovnem trgu. Vsi elementi skupaj bodo tvorili celoto inteligentnega, najbolj multidisciplinarno dodelanega in povezanega bivalnega okolja do sedaj v Sloveniji ter morda celo na ravni celotne EU. Več o projektu si lahko preberete spletni strani IQ DOM.