IZVAJANJE IZBOLJŠANJA POSLOVNIH PROCESOV PODJETJA INTECH-LES D.O.O.

IZVAJANJE IZBOLJŠANJA POSLOVNIH PROCESOV PODJETJA INTECH-LES D.O.O.

Naziv operacije: Izvajanje izboljšanja poslovnih procesov podjetja INTECH-LES, d.o.o.

Opis operacije:

Podjetje INTECH-LES, d.o.o.  je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glavni namen in cilj izboljšanja poslovnih procesov v podjetju Intech-les bo izboljšanje konkurenčnosti podjetja in vzpostavitev nenehnega izboljševanja in obvladovanja poslovnih procesov.

Izboljšanje konkurenčnosti podjetja Intech-les bo usmerjeno na štiri ključe izboljšave:

1. Učinkovitosti obvladovanja stroškov.

2. Višja raven zagotavljanja kakovosti razvoja proizvodnih tehnoloških rešitev.

3. Uvajanje procesa stalnega napredka na vseh poslovnih funkcijah podjetja.

4. Učinkovito upravljanje s kadri podjetja.

Pomemben rezultat projekta bo tudi prenos metodologije »stalnega napredka« na zaposlene v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si