Prilagodljiv sistem toplotne izolacije na notranji strani toplotnega ovoja stavbe

Prilagodljiv sistem toplotne izolacije na notranji strani toplotnega ovoja stavbe

INTECH-LES, d.o.o. je na Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA za leto 2013 z dne 15.2.2013, samostojno prijavil projekt z akronimom SCIENTIS, ki je bil dne 19.6.2013 v Ankari potrjen s strani skupine Visokih predstavnikov Eureka, ter da projekt izvaja skupaj z mednarodnimi (in slovenskimi) partnerji v mednarodnem konzorciju.

OPIS PROJEKTA

Kljub poznanim rešitvam, uveljavljenim izolacijskim sistemom in vse strožjim predpisom, je energetska učinkovitost stavb v povprečju pri nas še vedno slaba. Energetsko potratne stavbe predstavljajo v Sloveniji in v Evropi največji potencial varčevanja z energijo in posledično zmanjšanje emisij CO2. Zakaj ne bi te energije porabili pametneje? Znano je, da je namestitev toplotne izolacije eden od najcenejših načinov varčevanja z energijo. Študije in prakse pri nas in v svetu kažejo, da je možno z enostavno sanacijo obodnih sten in stropov, potrebo po energiji za ogrevanje prostorov najmanj prepoloviti. Z ustrezno izbiro toplotne izolacije je mogoče zmanjšati emisije CO2 tudi za 80%. Velja, da za  ogrevanje enega kvadratnega metra povprečne stanovanjske površine v Sloveniji letno potrebujemo od 170 do 200 kWh, kar predstavlja okrog 18 litrov ekstra lahkega kurilnega olja ali 18 m3 gorilnega plina za vsak ogrevani kvadratni meter stanovanja v kurilni sezoni, brez upoštevanja potreb po sanitarni vodi. Z učinkovito izolacijo lahko to količino ne samo prepolovimo, ampak delimo s štiri ali celo več.

Glavni namen toplotnih izolacij je ustvarjanje termičnega ugodja in preprečevanje nezdravega bivalnega okolja, ob hkratnem zmanjševanju neželenih toplotnih izgub, ter tako posredno vplivanje na količino porabljene energije za ogrevanje in ohlajevanje, ter končno na varčevanje z energijo in varovanje okolja. V primerih, ko gre za spomeniško in zgodovinsko zaščitene zgradbe, ko v večstanovanjski stavbi ne dosežemo konsenza za obnovo celotne zunanje fasade, ostrešja ali drugega dela zunanjega ovoja stavbe, ko v času gospodarske krize nimamo na razpolago dovolj finančnih sredstev za celovito toplotno obnovo ovoja stavbe ali ko želimo smotrno izolirati objekte namenjene začasnemu ogrevanju ali ohlajevanju, moramo izbrati rešitev z izolacijo na notranji strani. Skupna značilnost te rešitve je ta, da moramo praktično v vseh primerih uporabe toplotne izolacije na notranji, t.j. topli  strani, namestiti parno oviro ali zaporo, katere dimenzioniranje izvedemo s pomočjo izračunov gradbene fizike pretoka difuzije vodne pare.