Razvoj multifunkcijskega klimatsko aktivnega nosilnega ovoja objektov (DOM+)

Razvoj multifunkcijskega klimatsko aktivnega nosilnega ovoja objektov (DOM+)

Temeljni cilj projekta DOM+ je izboljšati kakovost bivalnega okolja s pomočjo naravnih principov, ki temeljijo na najsodobnejših dognanjih ter visokotehnoloških rešitvah. Z našim projektom bomo radikalno spremenili paradigmo ločenosti stavbnih elementov in funkcionalnosti ter pameti. Razvili bomo čim bolj tesno in naravno integracijo funkcionalnosti in pameti neposredno v samo zasnovo in materiale stenskih ovojev. Tako bomo s pomočjo »naravnih« rešitev dosegli višji nivo pameti in funkcionalnosti pretežno brez dodane elektronike in drugih sekundarnih rešitev.

Partnerji:

  1. (Koordinator) INTECH-LES, razvojni center, d.o.o.
  2. FRAGMAT TIM Tovarna izolacijskega materiala d.o.o.
  3. LUMAR INŽENIRING podjetje za inženiring in storitve d.o.o.
  4. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
  5. KOLEKTOR KOLING Inženiring, instalacije, proizvodnja d.o.o.