Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja

Razvojni center INTECH-LES se je 11. novembra 2011 predstavil na Razvojnem dnevu gozdno-lesnega sektorja.

Razvojni dan gozdno-lesnega sektorja sta organizirala GZS – Združenje lesne in pohištvene industrije in Oddelek za lesarstvo z BF UL v sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem, Lesarskim grozdom, Zvezo lesarjev Slovenije in DIT Lesarstva Ljubljana.

Namen dogodka je bil predstaviti in pokazati širši in strokovni javnosti številne in raznolike razvojne projekte, ki potekajo v gozdno-lesni panogi, ter pokazati, da je les visokotehnološki material prihodnosti. Dogodka se je udeležila pestra paleta udeležencev tako z razvojno-raziskovalnega področja, kot tudi iz različnih podjetij, ministrstev, medijev in študentskih krogov.

Več o dogodku in zaključkih razvojnega dneva si lahko preberete na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.