RC interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva

RC interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva

Glavna dejavnost Razvojnega centra INTECH-LES, d.o.o., je zlasti iskanje novih izzivov na produktnem, tehnološkem in organizacijskem področju razvoja in raziskovanja s področja lesnopredelovalne industrije in povezanih industrij. Poleg tega pa INTECH-LES nudi tudi podporo proizvodnji, opravlja dejavnost holdinga kot lastnika potencialnih spin-off podjetij ter izobraževalno dejavnost.

Razvojni center pri svojem delovanju zagotavlja podporo pri razvoju različnih izdelkov in storitev, tehnologij in podpornih rešitev. Razvojni center predvsem za manjša podjetja iz panoge deluje kot podporna organizacija za uvajanje sodobnih tehnoloških rešitev kot so CAE (computer aided engineering) uvajanje robotike, mehatronike, uporabe sodobnih materialov, svetovanje pri uvajanju enovitih IT rešitev in povezljivosti.

Ocenjena vrednost projekta znaša 42.238.350,00 EUR, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 prispeval 17.231.536,00 EUR.

Konzorcij razvojnih partnerjev Brest-Pohištvo d.o.o., Cerknica, Javor Pivka d.d., Pivka, Elgoline d.o.o., Podskrajnik, Kolektor Liv d.o.o., Postojna, Svea d.d., Zagorje, TKC d.o.o., Ljubljana, Fragmat d.o.o., Sodražica, Kovinoplastika Lož d.d., Lož, VVap d.o.o., Ribnica, CBD d.o.o., Celje, ILTRA d.o.o., Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Ljubljana, Zavod Grč Vrh, Ljubljana, in Zavod Enthasis so ustanovile INTECH-LES d.o.o. z namenom združevanja znanja za razvoj. Družba se ukvarja z razvojem novih materialov, izdelkov, storitev, tehnologij in uvajanjem novih tehnologij v podjetjih. Projekt podpirajo UL Biotehniška Fakulteta, UL Fakulteta za strojništvo in RRA NKR.

Operacija se je pričela izvajati 1. 4. 2011 in se je zaključila 31. 12. 2014.

Za več informacij o operaciji se lahko obrnete na dr. Roberta Ivančiča (tel: +386  (0)41 310 045, e-pošta: robert.ivancic@intechles.si).