SCIENTIS izbran v razpisu iniciative EUREKA!

Izziv raziskovalno razvojnega projekta SCIENTIS je energetska učinkovitost spomeniško in zgodovinsko zaščitenih zgradb ter večstanovanjskih stavb. V teh primerih je namreč težko doseči konsenz za obnovo celotne zunanje fasade, ostrešja ali drugega dela zunanjega ovoja stavbe.

Razvojni center INTECH-LES, d.o.o. se je aprila 2013 skupaj s partnerji prijavil na razpis v okviru JR za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA. V projektu poleg INTECH-LESa sodeluje družba FRAGMAT d.o.o., kot nosilec projekta, KOLEKTOR LIV d.o.o., KOPLAST ekstruzija d.o.o. in turški partner Akkaya EPS Makine Imalat.
Projekt je bil potrjen na zasedanju Visokih predstavnikov Eureka, ki je 19.6.2013 potekalo v Ankari. Začetek projekta je 1.1.2014 in traja 36 mesecev. Več informacij lahko preberete na spletni strani EUREKA.