Skupna razvojna konferenca razvojnih centrov INTECH-LES, RACE KOGO in RC 31

15. in 16. maja 2014 je na Bledu potekala razvojna konferenca. Letos je bila konferenca drugačna, saj je bila zastavljena kot skupni dogodek razvojnega centra Intech-les, Race kogo in RC 31. Dogodek je bil pripravljen z namenom, da se predstavi razvoj in raziskave na področju lesne panoge in povezanih industrij. S tem razvojni centri ustvarjajo sinergije in se povezujejo, ker vedo, da je to pot novih izzivov in priložnosti.

Agenda 4. razvojne konference