Vzpostavitev spletne strani

V aprilu 2012 je zaživela spletna stran razvojnega centra INTECH-LES, d.o.o.