ZGRADBE PRIHODNOSTI: ZNANSTVENA MEDNARODNA RECENZIRANA KONFERENCA

25. in 26. oktobra 2016, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo – revija Ventil, v sodelovanju s Kulturnim domom Cerknica, organizirala dvodnevno znanstveno konferenco »Zgradbe prihodnosti« z izhodiščem, da slovenska znanost ne predstavlja stroška in obveze, temveč vlaganje in priložnost. Na konferenci so poleg slovenskih raziskovalno-razvojno usmerjenih podjetij (ALPLES, d.d., Železniki, ALPOD d.o.o., CBD d.o.o., ELGOLINE d.o.o., FRAGMAT d.o.o., FRAGMAT TIM d.o.o., INTEC TIV d.o.o., INTECH-LES, d.o.o., KOLEKTOR KOLING d.o.o., KOVINOSPLASTIKA LOŽ d.d., LESTRAT d.o.o., LUMAR IG d.o.o., MEGADOM d.o.o., ORO orodjarna d.o.o, ProPlace d.o.o., RACE KOGO d.o.o., RC31 d.o.o. in TKC d.o.o.) sodelovala tudi tuja podjetja, tuje inštitucije znanja in fakultete vseh treh slovenskih univerz ter Višja strokovna šola Postojna.

Agenda znanstvene mednarodne recenzirane konference